Wow, you guys still follow me despite not being active for almost a year? You guys need medication.

Tara gala!

Yung magkatabi na kayo, magka akbay, magkaholding hands at lahat, lahat na sa meetup pero ‘di pa rin nahalatang boyfriend ka. Nga-nga. Laslas na bro.

Hindi ko kilala totoo kong tatay at wala akong balak kilalanin, hindi ko siya titingalain o hahangaan dahil isa siyang taong takot sa responsibilidad at tumatakbo sa problema. Hinding hindi ako matutulad sa kanya, hinding hindi.

Wag mong hayaan na mawala ang isang tao sa’yo bago mo ipakita sa kanya na importante siya.